> < 25x10.00-12 Kubota RTV's 900, 1100 & 1140 UTV's Tires 6 Ply (Set of 2)