Antego 5-hole 8" x 7" White Trailer Wheel & Tire 215/60-8 (18.5x8.50-8